Услуги

Пристанищен терминал Леспорт е открит за посещения на кораби 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината.
Като компания, управляваща мултифункционални пристанищни съоръжения, "Пристанище Леспорт" АД осъществява целия спектър от пристанищни услуги:

 • приемане, съхранение и експедиция на товари;
 • претоварване на товари от кораби, вагони и камиони;
 • укрепване, разкрепване и претегляне на товари;
 • допълнителни услуги - сортиране на товари, опушване на вагони и др.

Кейови места
Пристанищният терминал разполага с три кейови места с обща дължина 450 м. и с възможности да обработва до четири кораба едновремено.

 • 1-во кейово място е с дължина 130 м. и максимално допустимо газене : 4.80м
  - с отбивачки - 5.40м.
 • 2-ро кейово място е с дължина 180 м. (от юг на север) и с максимално допустимо газене:
  - от 0 до 135м-9.40м
  - от 135 до 155-9.10мм
  - от 155 до 180м-9.40м
  - с отбивачки – от 0 до 135м-10.00м; от 135 до 180м-9.70м
 • 3-то кейово място е с дължина 140 м. (от юг на север) и максимално допустимо газене:
  - от 180 м. до 290 м. - 9.10 м (от 290м до 320м - дълбочините намаляват)
  - с отбивачки - от 180 до 290м - 9.70м

Максимално допустимите дълбочини в акваторията на пристанищния терминал се регламентират ежегодно със заповед на директора на ИА «Морска Администрация» - Варна.

Пристанищни съоръжения
Общата площ на пристанищен терминал Леспорт е 124 000 кв.метра.
Пристанищният терминал разполага със закрити складови площи от 2338 кв.метра и открити складови площадки от 69 195 кв.метра.
Кейовите претоварни операции се реализират с помощта на пет електрически портални крана с товароподемност 10 тона и два високоскоростни мобилни крана. Откритата складова площ се обслужва от специализиран мостови 10 тонен електрически кран. Неговото междурелсие от 63 м. го прави уникален в рамките на България, позволявайки бързо движение на превозните средства под него, достатъчно място за маневриране и голяма оперативна ефективност.
Цялостното обслужване на товарите в пристанището се допълва от широк кръг мобилна механизация. Мотокари, вилкови и челни товарачи с различна товароподемност, както и висококвалифициран персонал са в състояние да задоволят всички клиентски предпочитания и нужди.

На клиентите се предоставя възможност за количествен контрол на товарите с три автомобилни и една ж.п.везни.
Достоверността на получените данни е гарантирана, благодарение на периодичния технически контрол и проверка.


Тип на оборудването Марка Количество Капацитет
Ел. портални кранове Kirovets 5 10.0 t
Специализиран кран Abus 1 10.0 t
Мобилен кран Sennebogen 2 15.0 t
Челен товарач Volvo 4400 1 5.0 t
Челен товарач Volvo L90 2 5.0 t
Челен товарач Caterpillar 1 5.0 t
Минитоварач Daewoo DSL 902 1 1.3 t
Мотокар DV 1661 2 1.0 t
Мотокар Herku HTM60 2 6.0 t
Мотокар Linde H 30D 2 3.0 t
Вилков товарач Svetruck 1060 2 10.0 t
Вилков товарач Svetruck 1560 2 15.0 t
Вилков телескопичен товарач Р 34.7 1 3.0 t
Дизелов локомотив 52-00 2 650 h.p.
Бункер за обработка на насипни товари   1  
Грайфери за обработка на насипни товари и скрап   14  
Сменни захватни приспособления   10  
Платформен вагон   4  
Вагон цистерна   1  
Ж.П. везна   1 100 t
Автовезна   1 60 t
Автовезна   1 90 t

Услуги, предлагани на кораби
„Пристанище Леспорт” АД предоставя на корабите, в рамките на своята територия, редица директни услуги, като в същото време регулира предоставянето и на други услуги, когато те се предлагат от трети страни.

Основните услуги, които се предоставят на корабите, акустиращи в пристанището са:

 • швартови операции;
 • електрозахранване;
 • снабдяване на кораба с питейна вода;
 • безжичен интернет достъп;
 • противопожарно обезпечаване от брега;
 • поставяне на бонови заграждения и др.

Услуги, свързани с обработка на товари
Съществуващите пристанищни мощности предоставят възможности за обработка на:

 • всички видове насипни товари - зърнени храни, металургична шлака, скрап, дървесина, въглища и други;
 • всички видове генерални товари – палети, биг бегс, слингс, торби, пачки, слитъци, рулони, връзки, кангали, бидони и други;
 • растителни хранителни наливни товари;
 • биодизел 100% чист без примеси;
 • празни контейнери и ро-ро товари.

Разположение и достъп
Пристанищен терминал Леспорт е разположен на северния бряг на Варненското езеро, на 10 км. западно от входния фар на Свети Николай Чудотворец и в непосредствена близост до град Варна.
Като част от Пристанище Варна, Пристанищен терминал Леспорт има стратегическо значение, свързвайки останалите черноморски държави с България и Европейския съюз.

Морски достъп
Морският достъп на корабите се осъществява през Канал No 1 до Варненското езеро. Позволеното газене в Канал No 1 е 11,50 м, а допустимият максимален еърдрафт е 41,75 м.
Продължителността на прехода през канала варира от 40 до 80 минути в зависимост от големината на кораба. Корабите обичайно се нуждаят от един влекач за преминаването през канала. След преминаване на канала разстоянието до пристанище Леспорт е около 5 мили по Варненското езеро


Пътни връзки
Пристанищен терминал Леспорт има лесни и удобни пътни връзки с националната пътна мрежа. Връзката с магистрала «Хемус» Варна - София (А2) се осъществява чрез двупосочно шосе. На по-малко от 10 км е международният път Е 87, свързващ град Варна с Констанца на север и Бургас и Турция на юг.


Железопътен транспорт
Железопътният достъп до Пристанищен терминал Леспорт се осъществява чрез гара Езерово, Варна. Собствен индустриален ж.п. клон свързва всички кейове с гарата, а от там и с националната ж.п. мрежа. Движението на вагони на територията на терминала се извършва по 6 коловоза, разположени съобразно обособените зони за складиране и експедиция на товарите.

ж.п.връзки- карта

Контролно- пропусквателен режим
В изпълнението на контролно-пропускателния режим в пристанището се издават пропуски на физически лица и за транспортни средства. Пропуските се издават след представена и подписана молба по формуляр в деловодството на пристанището. Формулярите са, както следва:

Пропуските се заплащат съгласно утвърдените тарифи на „Пристанище Леспорт” АД. Издадените пропуски в зависимост от оцветяването им важат за определни зони за достъп, съгласно изискванията на Международния кодекс за сигурност на корабите и пристанищата.

Пропуските са с определeн срок на валидност и се издават на лица, фирми и организации, чиято дейност е свързана с обслужване на кораби и товари в пристанището.

Достъпът до корабите (зелена зона) се разрешава след съгласуване от Гранично Полицейско Управление (ГПУ – Варна) или след представяне на издаден от Пристанище Варна пропуск за зелена зона. В случай, че лице, което притежава издаден пропуск от пристанище Варна, поиска достъп до пристанище Леспорт, като преди това попълни посочения формуляр и плати услугата „Активиране на съществуваща магнитна карта”.

Необходимо е подаването на заявленията за издаване (активиране) на пропуски да се извърши своевременно (24 часа преди пристигането на кораб), поради нуждата от технологично време за обработка и внедряването им в системата за контрол на достъп.

За допълнителна информация, моля, свържете се с Офицер по сигурността в пристанището – Щерьо Щерев
GSM: 0885/ 899 492
Тел.: 052/ 730 111
Факс: 052/ 730 112
E-mail: [email protected]

или с Оперативен дежурен (от 16.30ч. до 08.00ч.)

GSM: +359 885 899 484
Тел.: +359 52 730 113

Дежурен охранител
GSM: +359 884 666 678
GSM: +359 884 666 679

МИТНИЧЕСКИ ПУНКТ
Тясното сътрудничество с митническите органи е от съществено значение за експедитивното протичане на операциите в пристанището. С оглед избягване на териториалната отдалеченост и минимизиране времето за обработка, на територията на пристанищния терминал функционира митнически пункт.

Митническите разпоредби се прилагат по гъвкави схеми, способстващи своевремено преминаване на корабите и товарите. Като пристанище от Европейския съюз се предлагат възможности за плащане на вносни мита върху стоките, пристигащи от държави извън Съюза в момента на въвеждането им на митническата територия на страната.

Стоките могат да бъдат поставени и в митнически склад, разположен в пристанището, с отлагане плащането на косвени данъци, или те да бъдат доставени директно до получателя в друга държава членка на Европейския съюз.

Код: 2006
Наименование: Пристанище "Леспорт" - Варна
Тип: Митнически пункт
Адрес: гр.Варна, Западна промишлена зона, Пристанище Леспорт
Телефони: +359 (0) 52 571 530
Еmail: [email protected]
Работно време: Денонощно