Уважаеми посетители,
За нас е удоволствие да Ви представим този сайт - израз на корпоративната идентичност на “Пристанище Леспорт” АД.

Ние предоставяме на нашите клиенти първокласни услуги, като целим материализиране на техните транспортни задачи с еднакво качество и равнопоставеност.

Осигуряването на ефективност, безопасни и здравословни условия на труд, предотвратяване на замърсяване на околната среда, както и реализиране на заложените за изпълнение основни стратегически, пазарни, технологични и финансови цели са показатели, чрез които искаме максимално бързо да се доближим до Европейските и световни стандарти при осъществяване на пристанищната дейност.

 

Генерални партньори